Sådan løser du en andengradsligning

At kunne løse en andengradsligning er brugt i mange forskellige matematiksituationer. Men at løse en andengradsligning er lidt mere kompliceret end en almindelig ligning. En andengradsligning kan kendes ved at der er et x-led sat i anden. Den generelle for en andengradsligning ser ud på følgende måde:

ax^2+bx+c=0

Ud fra det finder man så værdierne for a, b, og c.

Ser ligningen f. eks. sådan ud:

5x^2+8x+3=0

Er a=5, b=8 og c=3.

Ud fra det finder man diskriminanten vha. følgende formel:
Diskriminanten fortæller os, hvor mange løsninger der er til andengradsligningen, der gælder følgende:

  • Er d større end 0 har ligningen to løsninger.
  • Er d=0 har ligningen 1 løsning.
  • Er d mindre end 0 har ligningen ingen løsninger.

Diskrimanten for ligningen ville altså blive:

d=8^2-4·5·3

=64-60

=4

Ligneingen har derfor 2 løsninger.

Dem finder vi ud fra følgende formler:

x_1=(-b+√d)/2a

x_2=(-x-√d)/2a

Vi kan så finde løsninger til ligningen:

x_1=(-8+√4)/(2·5)=(-8+2)/10=(-6)/10=-0,6

x_2=(-8-√4)/(2·5)=(-8-2)/10=(-10)/10=-1

De sidste to linjer som et billede:

andengradsligning løsning

 

 

 

 

Ligningen har altså løsninger x=-0,6 og x=-1.

Hvis diskriminanten er 0

Hvis diskriminanten giver 0 har ligningen en løsning som beregnes ved at sige:

x=(-b)/2a

Det skyldes at man ikke kan tage kvadratrode til 0.

Grafen for en andengradsligning

Grafen for en andengradsligning vil altid være en parabel.

Løsningerne for x til en andengradsligning, fortæller hvor parablen skærer på x-aksen. Det vil altså sige at hvis ligningen har 2 løsninger, skærer den 2 steder på x-aksen.

Det gør ligningen fra eksemplet op over, den ses afbilledet her:

andengradsligning glad parabel

Parablen for ligningen er også en ”glad” parabel. Det skyldes at a er 8 og dermed større end 0. Der gælder nemlig følgende:

Er a større end 0 er det en glad parabel.
Er a mindre end 0 er det en sur parabel.

Her ses f. eks. grafen for andengradsligningen:
Det er altså den samme forskrift som før, ud over at a er -5 i stedet for 5:

andengradsligning sur parabel

Vi kan se at parabel er sur, da a er negativ.

Betydning af b

En anden forskel på de to grafer er placeringen af grafens toppunkt.

Ved den første graf ligger toppunktet til venstre for y-aksen, mens den i den anden ligger til venstre for y-aksen. Det skyldes følgende regel:

Har a og b samme fortegn ligger toppunktet til venstre for y-aksen.

Har a og b forskellige fortegn, ligger toppunktet til højre for y-aksen.

Er b=0 ligger toppunktet på y aksen, det ses f. eks. for ligningen: y=5x^2+3

andensgradsligning tredje parabel

Slutteligt følger betydningen af c. For en parabel fortæller c skæringen på y-aksen. På alle de tre ovenstående parabler er c=3 og de skærer derfor alle sammen y-aksen i punktet (0,3).
Ændrer vi c til 5, kan vi se at den skærer y-aksen i punktet (0,5) i stedet for:

andengradsligning fjerde parabel

Beregning af toppunkt

Hvis du i en opgave bliver bedt om at beregne toppunktet for en parabel kan det gøres med følgende formel:

koordinatsæt

Skulle vi beregne toppunktet fra det første eksempel , hvor d var =4, ville det se således ud:

endnu et koordinatsæt

Toppunktet for andengradsligningen er altså (-0.8,-0.2)

Det kan også ses på billedet af parablen:

toppunkt

2 meninger om “Sådan løser du en andengradsligning”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *