Sådan finder du omkredsen af en cirkel

Du kan i mange matematiksituationer få brug for at skulle finde omkredsen af en cirkel. Det kan heldigvis gøres nemt, ved brug af følgende formel:

O = d * Pi

Her er O omkredsen og d er diameteren i cirklen. Diameteren angiver et linjestykke der går mellem to punkter, på hver sin side, af cirklen igennem centrum. π er en matematik konstant med uendeligt mange decimaler, den kaldes pi, og har værdien 3,14159 med de første 5 decimaler. På de fleste lommeregnerne kan du dog bare skrive tegnet π.

Her følger et par eksempler med at regne omkredsen af forskellige cirkler:

Eksempel 1

matematik1

Det ses af figuren af cirklen har en diameter på 8,61. Vi kan derfor regne omkredsen som:

O = π * 8,61 = 27,0491

Eksempel 2

matematik2

Denne gang er radius for cirklen angivet i stedet for diameteren. Som det kan ses på tegningen er radius et linjestykke fra centrum ud til cirkelperiferien (cirkelkanten). Det gælder at diameteren er lig med 2 radius, da radius netop er en halv diameters længde. Vi kan derfor regne omkredsen med følgende formel:

O = 2 * r * π

Som for vores cirkel bliver:

O = 2 * 3 * π  = 23,8761

Eksempel 3

matematik3

Her kender vi omkredsen og vil gerne finde diameteren for cirklen. Ved at skrive om på formel for omkredsen, så diameteren vil stå alene, kan vi finde diameteren ud fra omkredsen.

O = π * d

For at få diameteren til at stå alene deler vi med π på begge sider af lighedstegnet.

O / π = d

Vi kan så regne diameteren for cirklen:

d = (14,34) / π = 4,56456

Hvis vi i stedet vil have radius deler vi bare diameteren med 2

r = d / 2

r = (4,56456 / 2) = 2,28228

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *